Archiwistyka_tlo
Dokument
dokument – akt mający znaczenie dowodu, ustanawiający uprawnienia lub stwierdzający prawdziwość określonych w nim faktów i zdarzeń bądź danych
24.05.2007
strzałka do góry