Archiwistyka_tlo
Dokumentacja

dokumentacja - zbiór wszelkiego rodzaju dokumentów, ksiąg, korespondencji oraz dokumentacji finansowej, księgowej, technicznej, statystycznej, geodezyjno-kartograficznej itp. – niezależnie od techniki ich wykonania, np. rękopisy, maszynopisy, wydruki komputerowe,  dyskietki,  mapy  fotografie,  taśmy  magnetofonowe


24.05.2007
strzałka do góry