Archiwistyka_tlo
Artykuły > A-E > Dziennik podawczy
Dziennik podawczy
dziennik podawczy – księga kancelaryjna służąca do rejestrowania w układzie chronologiczno-numerycznym pism wpływających i pism wychodzących oraz do kontroli ich obiegu
24.05.2007
strzałka do góry