Archiwistyka_tlo
znak sprawy – zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej komórki organizacyjnej i do określonej grupy spraw
... zobacz więcej
25.05.2007
znak pisma – zespół symboli określających przynależność pisma do określonej sprawy załatwionej przez określoną komórkę organizacyjną
... zobacz więcej
25.05.2007
znak akt – zespół symboli określających przynależność akt danej sprawy do określonej komórki organizacyjnej i do określonej grupy rzeczowego wykazu akt
... zobacz więcej
25.05.2007
zespół archiwalny złożony – zespół o układzie powikłanym w wyniku istnienia w strukturze jego twórcy kilku samodzielnych, zazwyczaj równorzędnych kancelarii
... zobacz więcej
25.05.2007
zespół archiwalny zamknięty – zespół, którego twórca zakończył działalność
... zobacz więcej
25.05.2007
zespół archiwalny prosty – zespół wytworzony przez jednego twórcę
... zobacz więcej
25.05.2007
zespół archiwalny otwarty – zespół, do którego dopływają materiały archiwalne od jego czynnego twórcy
... zobacz więcej
25.05.2007
zespół archiwalny – całość kancelaryjnej produkcji aktowej, niezależnie od jej formy, powstałej w  trakcie wykonywania przez jednostkę organizacyjną jej zadań statutowych
... zobacz więcej
25.05.2007
zbiór dokumentacji – całość dokumentacji obejmująca zarówno materiały archiwalne, jak dokumentację niearchiwalną
... zobacz więcej
25.05.2007
załącznik – każde pismo lub inny przedmiot odnoszący się do treści lub tworzący pod względem merytorycznym całość z pismem przewodnim
... zobacz więcej
25.05.2007
wystawca – instytucja lub osoba fizyczna, która sporządziła określone pismo, dokument
... zobacz więcej
25.05.2007
wykaz akt – patrz: jednolity rzeczowy wykaz akt
... zobacz więcej
25.05.2007
usuwanie danych osobowych – zniszczenie takich danych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą
... zobacz więcej
25.05.2007
teczka spraw (aktowa) – teczka wiązana, skoroszyt, segregator itp. służące do przechowywania jednorodnych lub rzeczowo pokrewnych akt spraw ostatecznie załatwionych, objętych tą samą grupą akt ustaloną rzeczowym wykazem akt i stanowiącą przeważnie odrębną jednostkę archiwalną
... zobacz więcej
25.05.2007
strzałka do góry