Archiwistyka_tlo
Galeria Jezuicka 13
"Galeria Jezuicka 13" przykładem dobrych praktyk w administracji
Strona internetowa "Galeria Jezuicka 13", prowadzona przez Archiwum Państwowe w Lublinie, została zaprezentowana podczas konferencji „Służba Cywilna – zaufanie i komunikacja”, która odbyła się 20 stycznia w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Galeria, która jest autorskim projektem pracowników lubelskiego archiwum i prezentuje wyjątkowe dokumenty odnajdywane podczas codziennych prac archiwalnych, znalazła się w wąskim gronie trzech przykładów dobrych praktyk urzędów w Polsce, sprzyjających budowaniu społecznego zaufania do administracji publicznej.     Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
24.01.2015
strzałka do góry