Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwistyka dla najmłodszych
Archiwistyka dla najmłodszych
Maciej A. Jasiński, Archiwistyka dla najmłodszych, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 261-267
Fragment wstępu:"Należę do licznej grupy, która miała to szczęście, że wiedzę z dziedzinyarchiwistyki zdobywała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika m. in. podmentorską opieką Pani Profesor Haliny Robótki. Trafialiśmy do Torunia zainteresowanitą dziedziną wiedzy, niejednokrotnie mając już pewne doświadczeniaw pracy przy dokumentach. Część z nas posiadała już dyplomy magistrówhistorii, a więc mieliśmy świadomość, jak ważne i cenne są dokumenty w życiuczłowieka. Świat pędzi na przód, a wraz z nim pojawia się coraz więcej dokumentówświadczących o zachodzących przemianach. Powstaje coraz więcejform tych dokumentów. Czy zatem w tej szybko zmieniającej się rzeczywistościpotrafimy zapanować nad tym, co wytwarzamy i co nas otacza? Czy potrafimyto docenić i wykorzystać? A przede wszystkim, czy potrafimy to zachować dlaprzyszłych pokoleń, by za wiele, wiele lat nie stanęli oni przed dylematem, jakuzyskać informację o przodkach z dokumentów, które być może będą mieli, alenie będą potrafili ich odczytać. Nadzieję na niezrealizowanie się tak czarnegoscenariusza daje fakt, iż w świadomości coraz większej części obecnego spo-łeczeństwa informacja i wiedza jest tym, co jest najcenniejsze. A zatem, to my,archiwiści stojący na straży pozyskanej i zabezpieczonej wiedzy, powinniśmynie tylko o nią dbać, ale także zatroszczyć się o szeroko pojętą świadomość,jak istotne jest to, co tworzymy i co po nas zostanie."      Źródło: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją... 
23.01.2017
strzałka do góry