Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwistyka społeczna w Archiwum Akt Nowych
Archiwistyka społeczna w Archiwum Akt Nowych
Mariusz Olczak, Archiwistyka społeczna w Archiwum Akt Nowych, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 6
"Archiwum Akt Nowych (AAN) to centralne archiwum Państwa Polskiegozałożone w 1919 r. przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Jedną z ról,jakie nakłada na AAN państwo, jest przejmowanie i zabezpieczanie, a w następnychkrokach katalogowanie i udostępnianie archiwów osób prywatnychlub organizacji społecznych – zbiorów przekazanych przez darczyńców orazz jakichkolwiek przyczyn zagrożonych.Już przed II wojną światową do zadań AAN, obok opieki nad dokumentacjąjednostek administracji rządowej, należało zabezpieczenie archiwów organizacjispołecznych. Także po wojnie ten fragment działalności stale towarzyszyłpracy AAN, zwłaszcza, że dekret o archiwach państwowych z 1951 r. dopaństwowego zasobu archiwalnego zaliczył również archiwalia organizacjispołecznych i politycznych. W strukturze AAN w roku 1952 odpowiedzialny zaten sektor działalności był najpierw Oddział II, zajmujący się aktami gospodarczymioraz spuściznami działaczy politycznych i społecznych. Następnie naddokumentacją centralnych organizacji społecznych i zawodowych pracowałw latach 70. XX w. Oddział IV. (...)"       Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/4.Archiwa_spoleczne_podrecznik_Olczak_1.pdf                   (dostęp z 26.08.2107)    
26.08.2017
strzałka do góry