Polska Misja Katolicka w Szwajcarii


Kolejne materiały z zasobu Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii uporządkowane

więcej...

Wywiad z Łukaszem Przelaskowskim


Wywiad z Łukaszem Przelaskowskim, jednym z najlepszych w Polsce genealogów

więcej...

Dokumentacja zlikwidowanych uczelni niepublicznych


Małgorzata Skowrońska, Olga Szpunar, Uczelnia zamknięta, dokumenty zniknęły, w: Wyborcza.pl, 21 kwietnia 2009

więcej...

Materiały proweniencji prywatnej w zbiorach archiwów państwowych


Robert Górski, Materiały proweniencji prywatnej w zbiorach archiwów państwowych: gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, w: Archeion, t. 111, wyd. NDAP, Warszawa 2010, ss. 178-218. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10