Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > Architektura i wyposażenie nowoczesnego archiwum XXI wieku
Architektura i wyposażenie nowoczesnego archiwum XXI wieku
Krzysztof Stryjkowski, Architektura i wyposażenie nowczesnego archiwum XXI wieku, w: Poznańskie Studia Teologiczne, t. 11, wyd. Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2001. Artykuł dostępny w postaci elektronicznej.
Fragment wstępu:"Według jednej z definicji terminu archiwum zamieszczonej w Polskim SłownikuArchiwalnym jest to również gmach i lokal stanowiący pomieszczenie lub siedzibęinstytucji której zadaniem jest przechowywanie archiwaliów1. Dotychczas w dostępnejliteraturze ukazało się niewiele opracowań dotyczących tylko budownictwaoraz wyposażenia placówek archiwalnych. Ta ostatnia kwestia dopiero ostatniozostała odpowiednio potraktowana będąc wcześniej niejednokrotnie pomijaną.Tymczasem to właśnie od specjalistycznego budownictwa oraz od odpowiedniegowyposażenia pomieszczeń magazynowych zależy często stan archiwaliów orazmożliwości ich zachowania w dobrej kondycji fizycznej umożliwiającej właściwenaukowe opracowanie oraz ewentualne udostępnianie.Większość literatury dotyczącej kwestii poruszanych w niniejszym tekście zostaławydana w Europie Zachodniej oraz Ameryce Północnej. Dotyczy ona najczę­ściej podstawowych zasad jakich należy przestrzegać w procesach projektowaniai realizowania pomieszczeń dla archiwów."    Źródło: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/8366
19.12.2015
strzałka do góry