Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych
Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych
Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, oprac. Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, Zygmunt Kolankowski, wyd. Polska Akademia Nauk, Warszawa 1990
 Druga rozszerzona i przystosowana do aktualnych potrzeb edycja projektu opracowywania spuścizn archiwalnych po uczonych ogłoszonego w 1958 roku. http://www.archiwum.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9:wytyczne-opracowania-spuscizn-archiwalnych-po-uczonych&catid=21:wydawnictwa&Itemid=165                                                                                                                                                                                                                       (dostęp z 16.11.2019) 
16.11.2019
strzałka do góry