Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Systemy Informacji Geograficznej
Systemy Informacji Geograficznej
Leszek Litwin, Grzegorz Myrda, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, wyd. Helion, Gliwice, ss. 296
https://helion.pl/ksiazki/systemy-informacji-geograficznej-zarzadzanie-danymi-przestrzennymi-w-gis-sip-sit-lis-leszek-litwin-grzegorz-myrda,gis2.htm#format/d                                                                                                                                       (dostęp z 30.11.2019) 
30.11.2019
strzałka do góry