Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Archiwa bankowe na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie
Archiwa bankowe na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie
Piotr Józefiak, Archiwa bankowe na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie, w: Pamiętnik xv Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya", red. Hadrian Ciechanowski, Toruń 10-12 IV 2013 ss. 95-100
"Głównym problemem artykułu jest ukazanie archiwów bankowych,podstaw prawnych na podstawie, których działają, najważniejszych materiałówarchiwalnych, jakie kryją oraz uwypuklenie najważniejszych zagadnień związanychz dokumentacją bankową. Wszystkie banki w Polsce tworzą system bankowy. Jegoskład tworzą Narodowy Bank Polski, jako bank centralny, banki komercyjne, kasyoszczędności, banki spółdzielcze, oddziały i przedstawicielstwa banków zagranicznychoraz instytucje bezpośrednio związane z ich działalnością: Bankowy FunduszGwarancyjny, Związek Banków Polskich, Krajowa Izba Rozliczeniowa, KomisjaNadzoru Finansowego. (...)"      Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2334/Pami%C4%99tnik%20XV%20OZSA.pdf?sequence=1             (dostęp z 8.07.2017) 
08.07.2017
strzałka do góry