Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Sympozjum archiwistów zakładowych
Sympozjum archiwistów zakładowych
 Sympozjum archiwistów zakładowych - relacja z spotkania, Białystok 22.10.2019  Kolejne sympozjum jest planowane na koniec listopada. 
  "Archiwum Państwowe w Białymstoku w dniu 22 października 2019 r. zorganizowało seminarium szkoleniowe poświęcone przekazywaniu materiałów archiwalnych do Archiwum przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne. Podczas szkolenia omówione zostały problemy, z którymi najczęściej muszą zmierzyć się archiwiści zakładowi w trakcie przygotowywania materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego, a szczególną uwagę zwrócono na sprawy zabezpieczenia i konserwacji dokumentacji. W seminarium szkoleniowym wzięło udział 66 archiwistów zakładowych z urzędów gmin i miast, starostw, wojewódzkich inspekcji, a także sądów i prokuratur.  "Celem spotkania było przekazanie wiedzy z dziedziny magazynowania dokumentacji archiwalnej, zapewnienia odpowiednich warunków mikroklimatycznych w magazynach oraz integracja środowiska, z którym Archiwum stara się utrzymywać jak najlepsze kontakty. Zaprezentowane zostały rodzaje opakowań ochronnych oraz omówiono ich zastosowanie. Kolejna prezentacja dotyczyła rodzaju zniszczeń mechanicznych, fizykochemicznych oraz  biologicznych. Zniszczenia zostały przedstawione w „Atlasie Zniszczeń Dokumentów Archiwalnych”. Pokazany został również sposób typowania i wybierania miejsc do pobrania próbek mikrobiologicznych z materiałów archiwalnych. W tym celu zademonstrowano w jaki sposób należy pobierać próbki za pomocą jałowej wymazówki. Na zakończenie omówiono postępowanie zalecane przez mikrobiologów po otrzymaniu wyników badań z dokumentacją czystą mikrobiologicznie oraz z dokumentacją skażoną, w przypadku, której należy zastosować fumigację tlenkiem etylenu lub przeprowadzić działania z zakresy dezynfekcji pasywnej. Następnie nasi goście zostali oprowadzeni po obiekcie Archiwum. Duże zainteresowanie wzbudziły magazyny archiwalne oraz pracownie digitalizacji i konserwacji materiałów archiwalnych. Kolejne seminarium szkoleniowe dla osób, które się zgłosiły na seminarium, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc nie mogły wziąć w nim udziału planujemy zorganizować pod koniec listopada 2019 r."   Źródło:             http://www.bialystok.ap.gov.pl/art,119,sympozjum-archiwistow-relacja-ze-spotkania                                                                                                 (dostęp z 28.10.2019)
28.10.2019
strzałka do góry