Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Archiwistyka społeczna
Archiwistyka społeczna
Pierwsza tego typu publikacja na polskim rynku wydawniczym.
Pierwsza książka poruszająca całościowo tematykę polskich archiwów społecznych będąca zarazem zaproszeniem do dyskusji dla badaczy i praktyków tej dziedziny. Jest to poradnik dla osób związanych z takimi archiwami: pracowników i wolontariuszy stanowiący dla nich wsparcie merytoryczne i prowadzący przez kolejne etapy tworzenia archiwum: od pozyskiwania zbiorów po ich udostępnianie.Oprócz materiałów edukacyjnych publikacja zawiera teksty niosące charakterystykę oddolnej działalności archiwalnej, stanowiące próbę odpowiedzi na pytanie, czym są archiwa społeczne, a także – jakie są ich perspektywy. W przyszłości publikacja będzie wzbogacana i ulepszana o elementy pozyskane w toku konsultacji ze środowiskiem archiwistów społecznych. Książka opublikowana jest na licencji Creative Commons BY SAKsiążka do pobrania w formacie PDF na stronie http://archiwa.orgŹródło: http://archiwa.org/as_materialy.php?co=edu
21.03.2014
strzałka do góry