Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Zaproszenie na Kongres Archiwalny w Seulu
Zaproszenie na Kongres Archiwalny w Seulu

W dniach 5-10 września 2016 r. w Seulu odbędzie się 18. Kongres Międzynarodowej Rady Archiwów (International Council on Archives) - organizacji pozarządowej skupiającej ponad 1400 instytucji ze 199 krajów świata, wspierającej rozwój archiwów oraz dostęp do światowych zasobów archiwalnych. Gospodarzem spotkania będzie Archiwum Narodowe Republiki Korei.Z uwagi na istotne znaczenie forum dla rozwoju archiwistyki, w celu zapewnienia prezentacji polskich archiwów państwowych, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza archiwistów zatrudnionych w podległej mu sieci archiwów do składania na adres Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zgłoszeń uczestnictwa w Kongresie .Obrady Kongresu odbywać się będą pod hasłem: „Archives, Harmony and Friendship: ensuring cultural sensitivity, justice and cooperation in a globalised world” i obejmą zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem oraz udostępnianiem dokumentacji w erze cyfrowej, znaczeniem zbiorów archiwalnych w działalności dla na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela oraz współpracy archiwów z innymi instytucjami pamięci, także społecznymi, w określonych aspektach.Szczegółowy opis zagadnień oraz warunków uczestnictwa (udział w obradach wiąże się m.in. z dokonaniem rejestracji oraz uiszczeniem opłaty kongresowej) dostępne są na stronie Międzynarodowej Rady Archiwów.http://www.ica.org/12504/about-the-congress-2016/about-the-ica-2016-international-congress.htmlZe względu na ważne znaczenie kongresów Międzynarodowej Rady Archiwów dla rozwoju archiwistyki wskazanym jest, by w jej obradach uczestniczyli także przedstawiciele polskich archiwów państwowych. W celu zapewnienia prezentacji archiwów państwowych Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zdecydował o wydelegowaniu pięciu archiwistek i archiwistów zatrudnionych w podległej mu sieci archiwów, spośród osób które przedstawią pozytywną opinię dyrekcji swego archiwum oraz zaproponują temat referatu mieszczący się w zakresie zagadnień będących przedmiotem obrad kongresu.Osoby, które chciałyby wejść w skład delegacji, proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do 22 listopada br. na adres: amatejak@archiwa.gov.plZgłoszenie powinno zawierać:- imię i nazwisko kandydata,- staż pracy,- temat referatu i jego główne tezy (ok. 2 000 znaków bez spacji),- język wystąpienia,- skan pozytywnej opinii dyrekcji dotyczącej udziału pracownika w Kongresie.Zgłoszenia oceniać będzie zespół powołany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.Obrady toczyć się będą w językach: francuskim, angielskim i koreańskim, dlatego autorzy referatów muszą posiadać znajomość jednego z wyżej wymienionych języków w stopniu umożliwiającym publiczne wygłoszenie referatu i uczestniczenie w dyskusji.Zachęcamy również inne instytucje w kraju do zainteresowania się problematyką Kongresu.Informacje dostępne są także na stronie: www.ica2016.comŹródło: http://www.archiwa.gov.pl
08.11.2015
strzałka do góry