Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Program "Kultura cyfrowa"
Program "Kultura cyfrowa"

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił program „Kultura cyfrowa”, którego celem jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego:- samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;- organizacje pozarządowe;- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.Więcej na stronie MKIDN.   Źródło: http://www.archiwa.gov.pl    
30.12.2016
strzałka do góry