Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór na programy na rok 2018.Lista programów wraz z regulaminami oraz terminy składania wniosków dostępne są na stronie MKiDN.Wśród tegorocznych programów znalazł się m.in. program Kultura cyfrowa, którego celem jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Program jest kontynuacją, rozpoczętego w 2016 r., pilotażowego programu „Kultura cyfrowa”, rozszerzonego w roku 2017 o możliwość realizacji projektów edukacyjnych dotyczących wykorzystania zasobów cyfrowych.O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:1) samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;2) organizacje pozarządowe;3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.W ramach programów MKiDN na rok 2018 uwzględniony został także program Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, którego celem jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty:1) państwowe instytucje kultury;2) samorządowe instytucje kultury;3) archiwa państwowe;4) organizacje pozarządowe;Źródło: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4670-programy-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-na-2018-rok                                                                                                                                                                                                                                                  (dostęp z 21.01.2018)
21.01.2018
strzałka do góryaaaaaaaaaaaaa