Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > FORUM INSTYTUCJI KULTURY - PROBLEMY CYFRYZACJI ZASOBÓW MUZEÓW, BIBLIOTEK I ARCHIWÓW
FORUM INSTYTUCJI KULTURY - PROBLEMY CYFRYZACJI ZASOBÓW MUZEÓW, BIBLIOTEK I ARCHIWÓW
19 października CPI organizuje FORUM INSTYTUCJI KULTURY, którego tematem będą problemy cyfryzacji zasobów muzealnych, bibliotek i archiwów.
Partner merytoryczny konferencji: Instytut Muzeologii Uniwersytetu Stefana Kardynała WyszyńskiegoRADA PROGRAMOWA FORUM:dr Edwin Bendyk, prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, dr Henryk Hollender, dr Tomasz Makowski, prof. dr hab. Ewa Nowińska, dr Wojciech Wiewiórowski.Specjalnie dla naszych odbiorców – 5% RABATU na udział w Forum.RABATOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY https://www.cpi.com.pl/imprezy/2011/fik/formularz_pr_rabat.phpKoszt obejmuje: udział w Forum, materiały konferencyjne zawierające opracowania wszystkich wystąpień, książkę "Cyfrowy świat dokumentu - wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa" (praca zbiorowa po redakcją dr Henryka Hollendra), lunch, przerwy na kawę, certyfikat potwierdzający udział w Forum.W PROGRAMIE http://www.cpi.com.pl/imprezy/2011/fik/index.php- Cyfryzacja zasobów a elektroniczna gospodarka oparta na wiedzy- Standardy procesu digitalizacji- Standardy procesu digitalizacji- Cyfryzacja dzieł kultury - konsekwencje cywilizacyjne - przemiany mentalne i społeczne (psychologiczne aspekty cyfryzacji)- Udostępnianie zasobów dziedzictwa narodowego przez Internet. Ochrona danych w zbiorach cyfrowychTrzy Sesje Tematyczne (każda 80 minut w oddzielnych salach, równolegle)Sesja: Wirtualne Muzea- Cyfryzacja w procesie konserwacji zasobów muzealnych i dziedzictwa- Skanowanie terenu 3D, mapy cyfrowe dla muzeów- Cyfryzacja obszarów otwartych - muzea rezydencjonalne w otoczeniu przyrody- Sfederowane muzea wirtualneSesja: Cyfrowe Biblioteki- Polskie biblioteki cyfrowe na tle europejskim- Metawyszukiwarki dla nauki / Alternatywa wobec dLibra / Technologie RFID w bibliotekach- Czy jest szansa na ujednolicenie metadanych w polskich bibliotekach cyfrowych? Sesja: Elektroniczne Archiwa- Zarządzanie dostępem do cyfrowego archiwum- Sprzęt i oprogramowanie do budowy repozytoriów danych cyfrowych / Standardy repozytoriów dla danych cyfrowych / Migracja danych na nowe nośniki, zmiany formatu danych / Narzędzia informatyczne dla EZD- Konsolidacja zasobów archiwów cyfrowych- Aspekty prawne archiwizacji danych w modelu Cloud ComputingWięcej informacji: pr@cpi.com.plOrganizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
27.07.2011
strzałka do góryaaaaaaaaaaaaa