Archiwistyka_tlo
Adnotacja
adnotacja – dopisek, dodatkowa notatka, krótka informacja zwykle na określonym piśmie lub dokumencie
strzałka do góry