Archiwistyka_tlo
Akta sprawy
akta sprawy – cała dokumentacja, niezależnie od jej formy, która była, jest lub może być istotna przy rozpatrywaniu i załatwianiu danej sprawy
strzałka do góry