Archiwistyka_tlo
Akta typowe
akta typowe – powstają w każdej jednostce organizacyjnej i w rzeczowym wykazie akt są   klasyfikowane zawsze w klasach od 0 do 3
strzałka do góry