Archiwistyka_tlo
Aneks (załącznik)
aneks (załącznik) -  dokument dołączony do głównego dokumentu ze względu na meryto- ryczny z nim związek, dodatek uzupełniający tekst książki
strzałka do góry