Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > A-E > Archiwa państwowe wyodrębnione
Archiwa państwowe wyodrębnione
archiwa państwowe wyodrębnione – są nimi archiwa: 1) Ministerstwa Obrony Narodowej, 2) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 3) Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 4) Kancelarii Sejmu, 5) Kancelarii Senatu, 6) Kancelarii Prezydenta i 7) Urzędu Ochrony Państwa; wchodzą one do państwowej sieci archiwalnej ale nie podlegają Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych; gromadzą głównie akta wytworzone przez te organy i podległe im jednostki organizacyjne
strzałka do góry