Archiwistyka_tlo
Brulion
brulion – koncept pisma, wszelki brudnopis przygotowany dla sporządzenia zeń wersji czystopisowej
strzałka do góry