Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > A-E > Dokumentacja audiowizualna
Dokumentacja audiowizualna
dokumentacja audiowizualna – utrwalona na takich nośnikach mechanicznych, jak fotografie, filmy, obrazy, nagrania telewizyjne i radiowe
strzałka do góry