Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > A-E > Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
dokumentacja geodezyjno-kartograficzna – zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetecyjnych, rejestrów, wykazów, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
strzałka do góry