Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > A-E > Dokumentacja niearchiwalna
Dokumentacja niearchiwalna
dokumentacja niearchiwalna –  dokumentacja mająca tylko czasowe, praktyczne znaczenie dla jej twórcy i podlegająca wybrakowaniu po upływie określonych przepisami okresów jej przechowywania
strzałka do góry