Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > A-E > Dokumentacja niejawna
Dokumentacja niejawna
dokumentacja niejawna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, chroniona stosownymi klauzulami tajności
strzałka do góry