Archiwistyka_tlo
Dokumentacja poufna
dokumentacja poufna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, objęta klauzulą „poufne”
strzałka do góry