Archiwistyka_tlo
Dokumentacja tajna
dokumentacja tajna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, objęta klauzulą „tajne”
strzałka do góry