Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > A-E > Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna
dokumentacja techniczna -  ogół dokumentów w formie rysunków, kalki, opisów i obliczeń niezbędnych  do  realizacji  projektowanego  obiektu,  urządzenia, wyrobu  lub  procesu technologicznego
strzałka do góry