Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > A-E > Dokumentacja zastrzeżona
Dokumentacja zastrzeżona
dokumentacja zastrzeżona – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, oznaczona klauzulą „zastrzeżone”
strzałka do góry