Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > A-E > Dokumenty brakowania
Dokumenty brakowania
dokumenty brakowania – obejmują protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej sporządzony na formularzu Pu-A-34 oraz spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę, sporządzony na formularzu Pu-A-33a dla dokumentacji aktowej i na formularzu Pu-A-33b dla dokumentacji technicznej
strzałka do góry