Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > A-E > Działalność archiwalna
Działalność archiwalna
działalność archiwalna – obejmuje gromadzenie, ewidencję, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej
strzałka do góry