Archiwistyka_tlo
Dziennik podawczy
dziennik podawczy – księga kancelaryjna służąca do rejestrowania w układzie chronologiczno-numerycznym pism wpływających i pism wychodzących oraz do kontroli ich obiegu
strzałka do góry