Archiwistyka_tlo
Inne komórki
inne komórki – pozostałe komórki organizacyjne aktotwórcy, w których występują akta o tym samym haśle klasyfikacyjnym co w komórce merytorycznej, lecz stanowią materiał cząstkowy, pomocniczy lub powtarzalny
strzałka do góry