Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > F-J > Instrukcja archiwalna
Instrukcja archiwalna
instrukcja archiwalna – obejmuje przepisy określające cele i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt
strzałka do góry