Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > F-J > Instrukcja kancelaryjna
Instrukcja kancelaryjna
instrukcja kancelaryjna – obejmuje przepisy normujące zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania  z dokumentacją do momentu przekazania jej do archiwum zakładowego lub składnicy akt
strzałka do góry