Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > F-J > Inwentarz zespołu archiwalnego
Inwentarz zespołu archiwalnego
inwentarz zespołu archiwalnego -  systematyczny ciąg opisu jednostek archiwalnych wytworzonych przez twórcę zespołu i zgodny zazwyczaj z układem tych jednostek w kancelarii lub registraturze
strzałka do góry