Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > F-J > Jednostka archiwalna
Jednostka archiwalna
jednostka archiwalna – odrębna fizycznie jednostka dokumentacji (księga, teczka, poszyt, mapa, fotografia, krążek taśmy magnetofonowej i filmowej, dyskietka itp.)
strzałka do góry