Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Szkolenie SAP o/ Legnica
Szkolenie SAP o/ Legnica
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy organizuje w dniach 18–20 maja 2007 r. 3-dniowe szkolenie archiwalne nt. „Postępowanie z dokumentacją elektroniczną w świetle Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. i aktów wykonawczych”
W sposób szczególny zostaną uwzględnione następujące zagadanienia:a) postępowania z dokumentacją elektroniczną w komórkach organizacyjnych,b) przekazywania dokumentacji elektronicznej do archiwów zakładowych i państwowych,c) zasad przechowywania dokumentacji elektronicznej,d) zasad udostępniania dokumentacji elektronicznej,e) zasad brakowania dokumentacji elektronicznej,które odbędzie się w Ośrodku „Zielona Gospoda” ul. Dolina Czerwienia 11 w miejscowości Przesieka k/Jeleniej Góry.Opłata za uczestnictwo w szkoleniu w wynosi 610,00 zł. Dla archiwistów zakładowych, którzy są członkami SAP opłata wynosi  530,00 zł. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa zgodnie z formularzem zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować na adres: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy, al. J. Piłsudskiego 1, 59-220 Legnica lub elektronicznie (adres poczty elektronicznej: m_kacprzak@vp.pl) w terminie do 30 kwietnia 2007 r. Ankieta dostępna na stronach: www.sap.waw.pl/Oddzialy.htm, www.archiwa.net/, www.ifar.lublin.ap.gov.pl (w podforum "Co gdzie, kiedy").Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy PKO BP I Oddział w Legnicy nr konta 63 1020 3017 0000 2702 0138 7752 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem „Szkolenie archiwalne w Przesiece” w terminie do 30 kwietnia 2007 r. W związku z ograniczoną ilością miejsc uczestnictwo w szkoleniu wg kolejności zgłoszeń.Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:1. „Zamierzenia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawie archiwów elektronicznych” (dr Andrzej Biernat – Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie).2. "Dokumentacja tradycyjna i elektroniczna w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym i technologicznym”. Temat obejmie zagadnienia:- legalna definicja dokumentu elektronicznego w przepisach prawa, a rozumienie tego pojęcia w praktyce,- co tak naprawdę wiemy o dokumentacji tradycyjnej,- dokument elektroniczny, a dokument fizyczny,- przypomnienie rekomendacji Rady Europy,- metadane – klucz do uporządkowania dokumentów elektronicznych – czy także klucz do interoperacyjności?- polskie przepisy prawa dotyczące dokumentów elektronicznych,- automatyzacja procesu przekazywania dokumentów elektronicznych do archiwów państwowych - prototypowe Archiwum Dokumentów Elektronicznych, archiwa i ich zasób, a kwestia masowej digitalizacji czyli co da się zrobić w ramach i 2010 (mgr Kazimierz Schmidt – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie).3. „Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. - nowe obowiązki i wyzwania dla urzędu”(mgr Roman Kusyk – Z-ca Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie).4. „Problemy udostępniania dokumentacji elektronicznej” (dr Wiesław Nowosad – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w  Toruniu).5. „Zasady przechowywania dokumentacji elektronicznej”  (mgr Rafał Magryś – Archiwum Państwowe w Lublinie).6. "Rzeczowy wykaz akt i katalog dokumentów jako podstawa do ewidencjonowania dokumentów elektronicznych w systemie teleinformatycznym". Zagadnienia objęte tematem:- wymogi formalne wprowadzenia rzeczowego wykazu akt w jednostkach państwowych i samorządowych,- zasady budowy i uzupełniania rzeczowego wykazu akt i wykazów dokumentacji nieaktowej,- katalog dokumentów jako uzupełnienie rzeczowego wykazu akt i podstawa do ich ewidencjonowania w systemie teleinformatycznym,- dokumenty ewidencjonwane i nie ewidencjonowane - relacje z rzeczowym wykazem akt,- kwalifikacja archiwalna dokumentów elektronicznych (mgr Roland Banduch - Archiwum Państwowe w Katowicach).7. "Digitalizacja map w Archiwum Państwowym we Wrocławiu - stan obecny oraz kierunki działań w bliższej i dalszej przyszłości" (dr Janusz Gołaszewski – Kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział II).8. „ISAD(G)- geneza i budowa standardu opisu materiałów archiwalnych”  (mgr Adam Baniecki – Kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Lubaniu Śląskim).9. Komunikaty archiwalne: „Nadzór archiwum państwowego nad archiwami zakładowymi” (mgr Beata Kajzer – Archiwum Państwowe we Wrocławiu).10. Prezentacje sponsorów: a) 3M Poland Sp. z o.o., Security Systems Division- prezentacja: „System Zarządzania Zbiorami w Archiwach” (mgr inż. Sylwester Staniszewski – przedstawiciel 3M Poland Sp. z o.o.),b) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Beskid Plus”- prezentacja artykułów dla archiwistyki oraz systemu opakowań archiwalnych fotografii, klisz, mikrofilmów i taśm filmowych (mgr inż. Roman Tyrna – Właściciel PHU „Beskid Plus),c) ARISCO Sp. z o. o- prezentacja: „Zastosowanie rozwiązań informatycznych ARISCO w archiwach” oraz informacja o serwisie branżowym www.archiwistyka.pl (mgr inż. Zbigniew Szymański - Dyrektor Pionu Obsługi Klienta ARISCO, mgr Rafał Poszwiński - Specjalista ds. sprzedaży ARISCO)d) Regwil- prezentacja urządzeń służących do regulacji wilgotności powietrza w pomieszczeniach.e) Tandberg Data GmbH, Securing your Information- prezentacja: "Długoletnie przechowywanie dokumentów elektronicznych - problemy, możliwości, rozwiązania" (Arthur Kilian – Dyrektor sprzedaży na kraje Europy Wschodniej - Tandberg Data  GmbH).Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy informuje, że uczestnicy seminarium będą mieli zapewniony:- dojazd z Legnicy na miejsce pobytu i przyjazd do Legnicy,- ubezpieczenie,- zakwaterowanie,- wyżywienie,- materiały szkoleniowe.Wyjazd z Legnicy spod budynku Archiwum Państwowego, al. J. Piłsudskiego 1 odbędzie się dnia 18 maja 2007 roku o godzinie 8:00. Powrót do Legnicy 20 maja 2007 roku około godziny 15:00.Punktualność obowiązkowa.Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu,OrganizatorzyFormularz zgłoszenia uczestnictwa dodatkowo w załączniku.
29.03.2007
strzałka do góry