Archiwistyka_tlo
Artykuły > F-J > Inwentarz kartkowy
Inwentarz kartkowy
inwentarz kartkowy – inwentarz zespołu (zbioru) lub jego części sporządzony na znormalizowanych kartach inwentarzowych, stanowiący podstawę do opracowania inwentarza książkowego danego zespołu archiwalnego
24.05.2007
strzałka do góry