Archiwistyka_tlo
Artykuły > F-J > Inwentarz zespołu archiwalnego
Inwentarz zespołu archiwalnego

inwentarz zespołu archiwalnego -  systematyczny ciąg opisu jednostek archiwalnych wytworzonych przez twórcę zespołu i zgodny zazwyczaj z układem tych jednostek w kancelarii lub registraturze


24.05.2007
strzałka do góry