Archiwistyka_tlo
Artykuły > K-N > Kancelaria tajna
Kancelaria tajna

kancelaria tajna – wyodrębniona komórka organizacyjna podległa bezpośrednio pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych, odpowiedzialna za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie dokumentacji niejawnej zawierającej informacje stanowiące tajemnicę państwową lub służbową


24.05.2007
strzałka do góry