Archiwistyka_tlo
Lustracja
lustracja – forma kontroli archiwalnej dokonywanej przez archiwum państwowe w celu sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych tegoż archiwum przez nadzorowaną jednostkę organizacyjną
24.05.2007
strzałka do góry