Archiwistyka_tlo
Artykuły > K-N > Niepaństwowy zasób archiwalny
Niepaństwowy zasób archiwalny

niepaństwowy zasób archiwalny – obejmuje materiały archiwalne, które nie są własnością państwowych jednostek organizacyjnych oraz organów i jednostek samorządu terytorialnego; dzieli się na ewidencjonowany i nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny


24.05.2007
strzałka do góry