Archiwistyka_tlo
Pion ochrony
pion ochrony – wyodrębniona, wyspecjalizowana komórka organizacyjna do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowana przez pełnomocnika ochrony
25.05.2007
strzałka do góry