Archiwistyka_tlo
Artykuły > O-S > Pismo urzędowe
Pismo urzędowe
pismo urzędowe – pismo sporządzone w urzędzie (instytucji) z zachowaniem ustalonych form uwierzytelniających pismo
25.05.2007
strzałka do góry