Archiwistyka_tlo
Referent

referent – pracownik załatwiający merytorycznie daną sprawę lub przygotowujący wnioski do decyzji przełożonych


25.05.2007
strzałka do góry