Archiwistyka_tlo
Referent
referent – pracownik załatwiający merytorycznie daną sprawę lub przygotowujący wnioski do decyzji przełożonych
25.05.2007
strzałka do góry