Archiwistyka_tlo
Artykuły > O-S > Rejestracja pism
Rejestracja pism
rejestracja pism – wpisywanie do dziennika podawczego pism wpływających i pism wychodzących z jednoczesnym nadaniem im kolejnego numeru
25.05.2007
strzałka do góry